Strategy Tools For the Next Generation

Strategic innovation, fresh ideas, creativity, new business models; we know these are becoming increasingly important for companies. Yet, we also the speed of change is slow in most firms. Way too slow. The more experience the company has, the slower is the rate of change and adaptation.

As consultants and lecturers in strategy, leadership, marketing and innovation at BI Norwegian Business School, we witness every single day, the lack of effect from the standard tools we teach. The tools we teach today, are not good enough for tomorrow. They do not get us the creativity and strategic innovation we need.

This is something we are working to change.

Today we work on “Strategy Tools For the Next Generation”.
‘Dream bigger’, we say. Why, most managers reply.
‘Think different’, Steve Jobs said. How?, most managers reply.

Young leaders, however. The ones under 35. They still haven’t developed the fatal flaw of fixed mental models – yet. Be believe it is today’s young leaders, the ones under 30, the ones under 35, who will create the future. These are the ones we need to develop. These are the ones we need to develop tools and processes for. These are the ones we need to develop into change agents. Into intelligent revolutionaries. These are the ones we should teac h how to lead from behind. How to change the mental models of their teams. These are the ones who should learn to master the innovation pyramid, the change escalator and our full kit of Strategy Tools For the Next Generation.

We are already hard at work.

Launching in 2012:   www.strategytoolsforthenextgeneration.com

Strategy Tools for the Next Generation is our solution for today’s emerging leaders. We believe tomorrow’s leaders need different tools than most we have today.

Most organizational theorists agree on higher speeds, more change, need for more creativity, more adaptibility, more engagement and, of course, more innovation.

These are some of the tools we are developing.

Strategy Tools For the Next Generation

2 thoughts on “Strategy Tools For the Next Generation

  1. Per Olav says:

    Spennende! Hva som slår meg når jeg snakker med mennesker om strategi (eksempelvis forelesere som har passert 40-50), så er man veldig låst i den teorien som foreligger. Jeg får ofte inntrykket av at man tenker at strategi er eksakt vitenskap og at det som allerede har kommet frem innenfor strategifaget av modeller og teori er det som blir gjeldende for all fremtid. Hvis det skulle være seg at man tenker litt utenfor boksen og kommer med nye forslag, heter det seg som oftest at “nei, slik er ikke teorien”. Thinking outside the box blir på mange måter en samling skjellsord. Vi som er under 35 og som har ambisjoner om å bli morgendagens ledere, er det på mange måter frustrerende å bli låst i gamle spor. Vi ønsker “hjelp” til å kunne tenke nytt, et fundament for innovasjon og kreativitet.
    Synes enkelt og greit dette var spennende!:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s