Gründerplanen –  en gylden mulighet for regionen

Regjeringen la denne uken frem Gründerplanen «Gode ideer –  fremtidens arbeidsplasser». Denne nasjonale satsning gir en gylden mulighet for en region i omstilling. Om vi velger å ta den.

(av Rangen & Øvstebø, kronikk publisert i Stavanger Aftenblad, 17.10) 

En Gylden Mulighet for Regionen - Kronikk

En ny generasjon vekstbedrifter

Denne uken, på TV2 God morgen Norge, kunne vi se Christopher Hoftun i Stavanger-bedriften Zaptec snakke om boring på Mars.  Forrige helg, på NRK-programmet Lindmo, fortalte UIS Studentene Saresh og Fritjof om deres sommeropphold hos NASA, støttet av blant annet Fylkeskommunen og ONS.  Rundt «smart-byen Stavanger» vokser det frem bedrifter, forskning og kompetanseclustre med betydelig eksport potensiale. Mange av disse reiser til Stockholm og Barcelona for å jakte nye markeder for våre nye tanker, tjenester og løsninger.

I dag, i oljebyen Stavanger, vokser det frem en helt ny generasjon bedrifter bygget på vår unike kompetanse og teknologi som har vokst ut fra oljebransjen. Mange av disse er små, lettbente og har et globalt marked foran seg. Disse støttes tydelig i Regjeringens Gründerplan. Her vil vi kunne se et stort løft over de neste årene.

Innovasjon i etablerte bedrifter står sentralt

Små oppstartselskap er viktige, men også store bedrifter inviteres med i Gründerplanen. «Vi vet ikke hvor de nye jobbene vil bli skapt. Innovasjon og nye arbeidsplasser har sitt utspring både fra eksisterende bedrifter og næringer – og fra helt nye ideer», sier Næringsministeren. Dette skaper muligheter for stadig mer nytenkning og innovasjon i også etablerte selskap. Rollen som «Chief Innovation Officer», intraprenørskap, strategisk innovasjon og transformasjonskompetanse blir viktig i regionen fremover.

Regionens ledere må klare å heve blikket fra dagens kostnadskutt, effektivisering og nedbemanning, og tenke forretningsmuligheter som ligger «just beyond the horizon».  Det inviteres til ytterligere nytenkning i Rogalands næringsliv.

Diamantskip, boring på asteroider, drone-løsninger, industriell 3D-printing, digitale helse-løsninger og selvkjørende biler, er alle mulige vekstområder for regionen. Gründerplanen skal hjelpe til å utvikle lønnsomme vekstbedrifter, med hjelp av blant annet Innovasjon Norges FRAM-program for internasjonal vekst.

Regjerings oppskrift

Næringsminister Monica Mæland presenterer tre hovedsatsninger fra Regjeringen.

  1. Bedre tilgang på kapital i tidlig fase
  2. Økt tilgang på kompetanse
  3. Et mer attraktivt gründerland.

Disse tre vil være sentrale bærebjelker for å «styrke næringslivets omstillingsevne og konkurransekraft».

Men det krever at ledere og bedrifter deltar i arbeidet og de satsningene Regjeringen nå inviterer til.

I regionen vår finnes kapital, det finnes kompetanse og det finnes en lang historikk og kultur for å tørre å satse på nye ting. Historisk betinget, står vi rustet for fremtiden, her på Vestlandet.

 

Nye møteplasser

Regjeringen vektlegger betydningen av nye møteplasser hvor grunder, kompetanse og kapital kan møtes. Dette er hele ideen bak miljøer som Mess & Order og Innovation Dock.

Innovation Dock ble startet januar 2015 for å være en plattform for Innovasjon for vekstselskaper i alle faser. Det skal være en møteplass og en yngleplass for ideer, innovasjon og ny vekst. En innovasjonsfabrikk, sier vi, med samarbeidspartnere i San Fransisco, Amsterdam og København.

Som en møteplass ønsker vi regjeringens gründerplan og følgende budsjett velkommen for å styrke det arbeidet som nå er i gang. Øremerkede midler til en sør- og vestlandsregion i kraftig omstilling vil finne nye hoder som kan skape morgendagens arbeidsplasser.

Det er spennende å se at Regjeringen trekker frem potensialet i flere multi-kulturelle gründere. Programmene VEKST og Start in Norway, er rettet mot nye, utenlandske gründere. Med særlig høy andel høykompetent, internasjonal arbeidskraft i regionen vil VEKST kunne være en trigger for flere multi-kulturelle gründere i Rogaland. NHO Global Future har lagt et bra grunnlag allerede.

Neste år vil Innovation Dock, fullt utbygget, være en sentral møteplass for store og små vekstbedrifter og en viktig brikke i Regjeringens visjon for et nytt næringsliv.

Det bobler i øst

I skrivende stund sitter designere, digitale innovatører, drone- teknologi, smart hjems-utviklere og romfarts eksperter på Innovation Dock for å utvikle nye vekstbedrifter. Etablerte bedrifter lærer om digitale forretningsmodeller og undersøker samarbeid med Google X, LEGO og Tesla. Nye tanker spirer frem.

Første desember arrangerer vi StartUp Bootcamp – Smart City & Smart Living. Som eneste by i Norge, og en av to i Norden, er Stavanger med å finne nye vekstbedrifter for et internasjonalt utviklingsprogram i 2016.

stavanger

Vårt neste mål er å utvikle en internasjonal accelerator for unge vekstbedrifter midt i hjertet av gammel Stavanger Industri. Her samarbeides det med Rocketspace i San Francisco og Singularity University om å dyrke frem nye vekstnæringer vi knapt kan begynne å forstå i dag.

Næringsministeren sier, «Gründerskap krever store doser utholdenhet og entusiasme – og det krever kompetanse, nettverk og kapital.». Vi tror Stavanger-regionen deler denne entusiasmen om fremtiden.

Mulighetene ligger foran oss

Regjeringen har lagt frem en god og klok gründerplan. Nå er det opp til oss å gripe tak i de muligheter som ligger foran oss. Norge og Rogaland skal bli et sted der gründere kommer for å realisere lønnsomme ideer. Det er Regjeringens mål. Det er vårt mål.

Christian Rangen (2)Elisabeth Ovstebo

Christian Rangen og Elisabeth Øvstebø er strategi rådgivere i Engage // Innovate, med-gründere i Innovation Dock, Høyskoleforelesere og foredragsholdere innen innovasjon og strategi.

Gründerplanen –  en gylden mulighet for regionen