Strategic innovation: Six articles worth catching

Every now and then we’re asked to provide some “good, quick easy reads” on strategy and innovation. These six stories all offer valuable insight for the curious reader. Amazon’s innovation strategy, innovation lessons from Pixar, reinventing Best Buy, creating digital business models at EA and management innovation; these six serve as brain food for any aspiring innovator.

 

Your Innovation Problem Is Really a Leadership Problem

Scott D. Anthony at Innosight runs a superb blog on HBR.
Here, he puts the spotlight on the crucial role of leadership to make innovation happen. We particularly like “…and, in candid moments, their own discomfort with the different mental frames required to lead innovation.

Enjoy the full blogpost here.

Amazon’s Smart Innovation Strategy

We find ourselves coming back to Amazon over and over again. The company is morphing into one of the world’s most successful, most innovative firms. Today Amazon is on track to become the world’s largest retailer, bypassing Wal-Mart. Not bad for a company founded in 1995 as an Internet bookstore…

Learn from Amazon. The company is a serial business model innovator. It has developed its capacity for strategic innovation like few others. Amazon is a frequent case when we teach the Strategic Innovation Canvas (upcoming blogpost).

 For now, read more at Amazon’s Smart Innovation Strategy and this extra note from Geekwire.

Innovation lessons from Pixar

‘’The first step in achieving the impossible is believing that the impossible can be achieved’’ – Brad Bird, Pixar

Pixar, Steve jobs’ creative playground between his stints at Apple, is recognized as one of the most creative, innovative organizations in the world. Oscar-winning Director Brad Bird discusses the people-side of innovation “You want people to be involved and engaged”, says Bird.

Read more at Innovation lessons from Pixar

Death by a billion clicks

Blockbuster, once the world’s largest chain of video stores, got out-innovated by Netflix. Bankrupt.
Borders, once the world’s largest chain of bookstores found itself out-innovated by Amazon. Bankrupt.
Can Best Buy, America’s largest electronics retailer, avoid the same fate? Can Best Buy pick up its own innovation pace? Stuck in an industry that seems to be dying, can Best Buy find its comeback?
For any company struggling to reinvent itself, this Wired article, is a great case study of an ongoing strategic transformation.

Read more at Death by a billion clicks.

Getting into your customers’ heads

Today every industry and every company are facing digital disruptions. Few industries experience this as much as gaming. Only a handful of years ago, new computer games were sold on CD or DVD-roms. The main business model was retail. Games were shipped and sold over the counter. Well, not anymore. Today, consumers are always on, always near their machine(s) of choice. Rovio (Angry Birds), Zynga (Farmville) and Playfish are some of the new players, developing social gaming for mobile devices. How does a large, established player like Electronic Arts move from a retail model to a social, online model? This interview sheds light on a strategic transformation most firms could learn from.

Read more at Getting into your customers’ heads


Innovative management: A conversation with Gary Hamel and Lowell Bryan

“Sometime over the next decade, your company will be challenged to change in a way for which it has no precedent.”, those are the opening words of strategy Professor Gary Hamel.

The question is really, are you shaping the future or are you busy cutting costs? Are you innovating or are you reacting?

This excellent discussion between some of the leading MIX Mavericks sums up decades of work on management innovation and strategic thinking.

Read more at Innovative management

Looking for more recommended reading, enjoy some of our recommendations  here.

Strategic innovation: Six articles worth catching

The Great Tech War (you need to read this)

When we talk about innovation, Apple, Amazon, Facebook and Google tend to come up. If you want to read one article on the subject this year, this should be it.

To understand Facebook’s, Amazon’s, Google’s or Amazon’s strategic ploys; then this is the article for you. Amazing read.

Here’s just a handful of the comments on Fast Company’s site.

Chris Eckelkamp Yesterday 09:50 PM
Fantastic article! You have encompassed the single most interesting tech discussion of our time.
I just love the work put into it. Thank you so much for this piece.

Mike Hope Yesterday 08:40 AM
Great article Farhad, although I agree with Wansai… Microsoft shouldn’t be discounted! Apart from this I believe that this is an award winning article!!

David Politis 10/17/2011 06:03 PM
This is arguably the most insightful article of 2011 on what might be considered cross-border wars in the high-tech industry. Very well thought out, researched and written. A great job, Farhad. This is another example of why I continue to subscribe to Fast Company magazine and why I believe it is one of the top media properties in the world.

The Great Tech War (you need to read this)

Alle bøker fem kroner. Kronikk i Stavanger Aftenblad

Alle bøker fem kroner
Norsk bokbransje utsettes for et digitalt jordskjelv. 21 av topp 100 e-bok titler på Amazon koster i dag fem kroner. Den norske bokbransjen trenger umiddelbart radikal innovasjon.

AV: Elisabeth Øvstebø, Engage//Innovate, Og Christian Rangen, BI/Engange//Innovate

KOMMENTAR: I April forfattet vi blogginnlegget All books, 99 cents – Alle bøker 5 kr. Vi fullførte det ikke. Istedet tok vi den setningen med oss inn i forelesninger og strategidiskusjoner. De fleste vi møtte lo, ristet på hodet og sa noe i retning av “nei, hva skal da bransjen leve av?”

Vel, det spørsmålet bør bransjen snarest begynne å finne et svar på.

I mai i år kunne Amazon.com for første gang i historien fortelle at det i USA ble solgt flere e-bøker enn papirbøker. Men 5 kroner? Nei, det blir vel lenge til. Not so. For fjorten dager siden skrev The Economist (10. – 16. september) at 21 av topp 100 Kindle e-bøkene på Amazon.com koster 99 cents, eller 5,50 kroner. Det er verdt å gjenta: Allerede i dag koster 21prosent av topp 100 e-bøkene på Amazon kun 5 kroner. Dette faktum vil tvinge frem behovet for radikalt nye prismodeller i bransjen.

Bransjen må slutte å tro at de selger bøker.


Siden Napster så dagens lys i 1999 har film og musikk vært utsatt for et digitalt jordskjelv. Det samme er nå i ferd med å skje med bøker. Etter hvert som utbredelsen av tilstrekkelig gode digitale bok-løsninger som Kindle, Nook og iPad øker, vil bøker følge samme vei. Med dagens overflod av nettbrett vil denne veksten skje eksponensielt.

18. september stengte Borders sine dører for siste gang. Med 1249 butikker, var Borders blant verdens største bokhandlerkjeder. I dag er butikkene borte og selskapet konkurs. Det som lenge var et flaggskip innen bokbransjen, med utsalg i USA, England, Asia og Midt-Østen, er borte. Paradokset til Borders er at de i 2001 satte bort sin nettbokhandel til – nettopp – Amazon. Ledelsen i Borders anså ikke salg av bøker via Internett for å være et tilstrekkelig strategisk satsningområde.

Norge ligger noen år bak utviklingen i det amerikanske markedet. Innen få år vil fremtidens digitale virkelighet være her. Det kan skje ved at norske lesere kjøper sine digitale bøker fra utenlandske kilder, mens bransjen desperat prøver å blokkere tilgang til innholdet. (Denne blokkeringsstrategien benyttes på Apples norske iTunes butikk). Eller, det vil skje ved at den norske bokbransjen ikke bare tilpasser seg, men aktivt tar grep for å skape sin egen fremtid.

Dette føyer seg inn i et mønster vi som arbeider med innovasjonsfaget har sett mange ganger før. Det går under navnet “Disruptiv innovasjon”. Kodak var verdens største fotografiselskap, men ble forbigått av den digitale revolusjonen, ledet av blant andre Canon. Paradokset er at Kodak oppfant teknologien til det digitale kamera i 1973. De låste den inn i en safe. De var for redd for utfallet.

Vi kan spekulere i føIgende: I 2015 vil 90 prosent av den norske befolkning ha tilgang på en e-bokleser. Hva gjør den norske bokbransjen da? “Digitaliseringsrapporten” fra 2008 skulle være bransjens svar på digital omstilling. Det er spennende å lese den i dag og se hvor mye man faktisk visste om utviklingen allerede for tre år siden. Men rapporten har tre mangler. For det første er den ikke radikal nok. Den foreslår 30 prosent prisreduksjon på e-bøker. Med dagens utvikling beveger vi oss mot 30 – 95 prosent. Rapporten har heller ikke klart å beskrive det hurtige salget av e-boklesere. For det tredje har for lite skjedd siden 2008. Når det gjelder innovasjon, så har bransjen i Norge stått til stryk.

Fremtiden krever modig innovasjon. Den krever en evne til å se utfordringer og løsninger med andre øyne. Den krever nye perspektiver, idealer og metoder. Når Indiske Ratan Tata, i 2003, bad sineiIngeniører designe, bygge og selge en bil – lønnsomt – for under en ilakh (100 000 indiske rupei), eller under 12 000 norske kroner, kunne alle hans ansatte fortelle ham at det var umulig.

Under lanseringen fem år senere skrev Time Magazine: “Nano er en av tidenes viktigste biler, fra 1908 til i dag”. I dag er Tatas Nanobil, tiltross for utfordringer i produksjon, blitt en kjempesuksess, og den har lagt grunnlaget for en serie av Tata-biler i ultralavkost- segmentet. Tata fant løsningen da han gikk utenfor den eksisterende organisasjonen og ansatte unge talenter som aldri tidligere hadde bygget bil. Deres nye perspektiver og mentale modeller kom opp med forslag, materiell og teknologi som gjorde Tata Nano mulig.

Det samme må skje i bokbransjen. Det vil trolig være morgendagens talenter, ledere, innovatører og revolusjonære som skaper fremtidens løsninger. Ikke dagens styreformenn, administrerende direktører og forfattere. Dessverre.

Amazon baner vei – men hvor er resten? Amazon – som vi anser for å være et av verdens mest innovative selskap – dominerer i dag utviklingen av morgendagens bokbransje. Da Amazon først åpnet sine digitale dører i 1995, solgte selskapet bøker. Siden har denne innovasjonsfabrikken utvidet produktkategorier, blitt blant verdens største supermarked og største softwareselskap. I dag jobber selskapet på spreng for å redefinere morgendagens bokbransje. Forfattere kan publisere sine bøker direkte gjennom Amazon.com. Forfattere kan velge mellom å utgi boken som e-bok eller print-on-demand. Design hjelper Amazon deg med. Hvem trenger et forlag? Samtidig jobber selskapet med å integrere sann-tids sosiale medier i den digitale bokopplevelsen. På denne måten kan lesere verden over, via sosiale medier, kommunisere med andre lesere som er på samme avsnitt i boken og samtidig ha direkte kommunikasjon med forfatteren av boken.

Skal norsk bokbransje ha en sentral rolle i fremtiden, kreves radikal innovasjon. Den første erkjennelsen må være at dagens struktur ikke kan beskyttes. Den skal endres. Proaktivt. Bransjen må slutte å tro at de selger bøker. Aktørene må begynne å tenke opplevelser, tjenester, innovasjon, i tillegg til dagens produkter.

I en overgangsfase vil papirbøker og e-bøker fortsette å leve side ved side. Det har alle spådd. Problemet er bare at denne utviklingen går så mye raskere enn noen hadde forestilt seg. Veien mot 5 kroner blir bare kortere. For norsk bokbransje er det ingen utvei. “Innovate or die”, har aldri vært sannere.

Kronikken ble publisert i Stavanger Aftenblad 4. oktober 2011.

P194

</div

You can read the entire piece here.

Blog update:

The Economist has a nice update on the evolving competitive field of e-books.

Interesting (now) historic perspective on e-books….

Alle bøker fem kroner. Kronikk i Stavanger Aftenblad