Getting your innovation training right

Innovation training. Few companies do it. Most should. In fact, we believe innovation training is a core capability lacking in virtually every firm we meet. Innovation should be an embedded core competence in virtually every modern firm. Most often, it is not.

Today we work with a growing number of companies to help them develop innovation strategies, innovation capabilities and create more innovative organizations. Through the prism of strategic innovation, an increasing number of executives come to realize that their focus on current, on-going operations have taken too much time and attention over “creating the future”. “Strategy” has become staid, repetitive one-year action plans. Slowly, gradually, many executive teams unbeknowingly slide into a year-after-year repetition of the past.

Enter, strategic innovation. In an increasing number of firms we meet, we are now seeing firms scale of their strategic ambitions, their strategic creativity and their strategic and organizational capability. For many, innovation training is one core method of building their new future. Rather than relying on consultants alone, the firms wants to build their innovation skills in-house. “As innovation becomes an important skill set, large organizations will seek to obtain training for their employees” , says Jeffrey Phillips.

Now, few HR departments have much experience with innovation training programs. Phillips’ article “How to Assess an Innovation Training Program” is an excellent piece of advice. Phillips, a long-time advisor and consultant on innovation has written a timely and well-argued blog article.

For any company or team looking to start their innovation training, this is well worth the read. “We stand on the brink of an innovation training “land rush” with few rules and little information to identify the best programs. Evaluating an innovation training program is critical. Assess programs based on their depth, the experience of the trainers, the referenced body of knowledge and the inclusion of practical examples and hands-on exercises. Ignore certifications, because no standard exists», says Phillips.

Read the article here

Gallery

4 thoughts on “Getting your innovation training right

 1. Eva Cathrine Backer says:

  Kjekt å lese. Kan du skrive litt om innovasjon i offentlige bedrifter? For eksempel er det ganske nytt at alle regionale helseforetak (Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord) nå SKAL ha en tydelig innovasjonssatsning, ikke bare på nye “produkter” men i forhold til alle måter man kan utvikle bedriften til å jobbe smarter; organisering, mer innovativ bruk av IKT m.m. Hilsen fra Bergen!

  1. Hei Eva Cathrine,
   Takk for kommentar. Innovasjon i offentlige virksomheter er i høyeste grad viktig og aktuelt. Innovasjonssatsningen til alle regionale helseforetak er spennende. Det er også nytt for meg. Det er rikelig med rom for innovasjon og radikal nytenkning innen de fleste offentlige tjenester i Norge.

   På ett generelt basis kan vi si et par ting om slike innovasjonssatsninger.
   1) ‘’Ingen vet hva innovasjon egentlig er’’
   En stor utfordring er at deltakerne, prosjektgruppen, prosjekteierne ofte ikke vet hva innovasjon er. Man har alle sine perspektiver, men ofte har man ikke en fullstendig og felles oversikt. Vi skriver for tiden et paper på dette til en kommende konferanse. Tittel: ‘’Nobody here really knows what innovation is’’. Her tar vi for oss utfordringene og en mulig løsning for en finansinstitusjon som står ovenfor det sammen utfordringene som dere.

   2) ‘’Man mangler felles språk og modeller for innovasjon’’
   Innovasjon er nye produkter. Innovasjon er ny teknologi. Innovasjon er nye tjenester. Innovasjon er nye måter å jobbe på. Innovasjon må være radikalt…
   Slik går veldig ofte debatten i prosjektgrupper vi treffer. Alle har rett, på sin måte, men problemer et at man har ikke utviklet en felles model (teori) og et felles språk for innovasjon. Som en konsekvens blir det ofte ‘’ny teknologi’’ vs. ‘’nye arbeidsmåter’’, eller ‘’nye produkter vs. nye prosesser’’.
   For å komme rundt dette underviser vi Innovasjonspyramiden som et forslag til felles teori og modell rundt innovasjon. Innovasjonspyramiden bygger på ni nivåer for innovasjon:
   1. Design og markedsføring
   2. Produkter
   3. Tjenester
   4. Marked, kunder og kanaler
   5. Teknologi
   6. Prosesser og arbeidsmåter
   7. Ledelse
   8. Forretningsmodell
   9. Bransje

   I tillegg har hvert nivå en glidende overgang mellom ‘’inkrementell innovasjon’’ og gradvis mer ‘’radikal innovasjon’’.
   Det viser seg at svært innovative bedrifter (Apple, Amazon, etc.) jobber med innovasjon på alle ni nivåer. Disse utvikler en innovasjonsstrategi som påvirker alle ni områdene. Dette er klokt.

   I Norge ser vi at de fleste bedrifter kun jobber med ett til to nivåer. Dette er enklere å håndtere, men gir mindre effekt i innovasjonsarbeidet. Du kan lese mer om Innovasjonspyramiden her på bloggen vår: https://engageinnovate.wordpress.com/pyramid/

   3) ‘’Man fokuserer kun på resultatet, ikke prosessen’’
   Å lykkes med innovasjon krever oppmerksomhet rundt prosessen (how to build a more innovative organization) mer enn bare resultatet (We are creating more innovative products). Her er Finn.no et godt case mange kan lære av. Finn.no har jobbet mye med å legge til rette for å utvikle en innovativ organisasjon. Dette, mener vi, er viktigere enn kun å fokusere på resultatet.
   Vi skrev en blogpost på Finn.no som har hatt en del oppmerksomhet i sommer. https://engageinnovate.wordpress.com/2012/06/15/finn-no-gets-innovation/
   Her bruker vi en innovasjonsmodell som viser hvordan ‘’mennesker’’, ‘’kultur’’ og ‘’prosesser’, må henge sammen for å utvikle en levedyktig innovasjonsstrategi.
   4) ‘’Det mangler en ildsjel i spissen’’
   For alle prosjekter gjelder punkt fire. For innovasjonsprogram, kanskje enda mere. Det må stå en brennende ildsjel i spissen. Denne personen bør ha fartstid i organisasjonen, bredt nettverk og kunne snakke varmt om innovasjonsfaget. Denne personen bør kunne oversette ‘’strategi’’ til ‘’hva betyr det for deg’’ og vise hvordan innovasjon spiller en sentral rolle.
   Et av de beste casene på ildsjel i et større innovasjonsprosjekt er Nancy Snyder i Whirlpool. Boken ‘’Strategic innovation’’ kan anbefales til alle som skal gå i gang med et stort eller lite innovasjonsprosjekt.
   http://www.amazon.com/Strategic-Innovation-Competency-Organization-Jossey-Bass/dp/0787964050/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1344516226&sr=8-1&keywords=strategic+innovation
   M.v.h.

   Christian

   1. Eva Cathrine Backer says:

    Tusen takk for utfyllende svar,- det suser nå rundt fra email til email på kontoret!

   2. Hei igjen Eva Cathrine,

    Fantastisk å høre. Håper det er til nytte. Dere har en viktig jobb for å få innovasjon til å skje i en stor, etablert og viktig organisasjon. Vi tror det ligger mye innovasjon innen offentlig og helse fremover ved å skape nye teknologiløsninger (nivå 5), sammen med nye prosesser (nivå 6) og nye ledelsesmodeller (nivå 7). Alt dette kommer sammen i nivå 8, forretningsmodeller for helse. Kunsten, for de som sitter i deres roller, blir å skape forståelse for bredden og omfanget når man jobber med innovasjon og nytenkning. Dette er mer langt mer enn bare “nye produkter”.

    Jeg kan gjerne anbefale Vijay Govindarajans modell for 3-bokser som et godt arbeidsverktøy. Dette er et svært nyttig rammeverk for å jobbe inn strategisk innovasjon i organisasjoner som historisk har hatt lite felles oppmerksomhet rundt innovasjon. En kjapp introduksjon til modellen og tenkningen finner du her:

    http://hbr.org/web/ideas-in-practice/transforming-your-organization-with-the-three-box-approach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s